Back

Vanessa Nakate & Ayakha Melithafa

Young African environmental activists Vanessa Nakate (Uganda) and Ayakha Melithafa (South Africa).